Yleisiä ohjeita maalauksesta

Tässä osassa on yleisiä maalausohjeita sekä tietoja eri pintojen maalaamisesta.

 Varmista ennen maalausta:

 • Pinta on puhdas ja rasvaton
 • Kaikki halkeamat ja kolhut vesilinjan ylä- ja alapuolella on tasoitettu Hempel Epoxy Filler– tai Hempel Unfiller-tasoitteella
 • Pinta on hiottu haluttuun sileyteen, pesty hionnan jälkeen puhtaalla makealla vedellä ja annettu kuivua
 • Kaikki pöly on pyyhitty pinnalta kostealla liinalla.

Maalausvinkkejä:

 • Esikäsittele maalattava pinta huolella – se on onnistuneen lopputuloksen edellytys.
 • Vältä pölyn tarttuminen märkään maalipintaan kostuttamalla veneen alla oleva maa tai lattia ennen maalausta.
 • Muista sekoittaa maali huolellisesti, jotta sen koostumus on yhdenmukainen.
 • Sekoita maalia myös maalauksen aikana.
 • Kaada työskentelyyn tarvittava määrä maalia purkista sopivaan astiaan. Yksikomponettituotteet säilyvät paremmin, kun purkin kantta pidetään auki vain lyhyt aika kerrallaan.
 • Usein maalaustyö siveltimellä ja telalla sujuu kätevästi, jos kaksi ihmistä tekee maalauksen. Toinen levittää maalin telalla ja toinen tasoittaa pinnan siveltimellä.
 • Irrota kaikki maalarinteipit, ennen kuin maali on kuivunut kokonaan. Näin rajoista tulee siistimmät.

Vinkkejä:

 • Avaa tuotepakkaukset varovasti.
 • Puhdista roiskeet välittömästi.
 • Älä syö tai juo tilassa, jossa maalataan tai säilytetään maaleja.
 • Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
 • Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta.
 • Lue aina tuotteen merkinnät huolellisesti. Jos et ole varma siitä, mitä tarvitaan, ota yhteyttä meihin.
 • Kaikki maalattavat pinnat pitää aina puhdistaa ja pohjustaa huolellisesti ennen maalausta.

HUOM! Tarkista, että vanha maalipinta on yhteensopiva ylimaalauksessa käytettävän uuden maalausjärjestelmän kanssa.


Kittaus:

 • Täytä pinta haluttuun tasoon tasoitteella tai tee paikkakittaus.
 • Levitä tarkoitukseen sopivaa tasoitetta karhennetulle, puhdistetulle ja primerilla pohjustetulle pinnalle.
 • Tee paikkakittaukset pienellä lastalla.
 • Käytä laaja-alaisemmissa kittauksissa leveää lastaa.
 • Jos gelcoat-pinnassa on pieniä halkeamia, niitä pitää ehkä suurentaa, jotta tasoitteen levittämiseen saadaan riittävästi tilaa.
 • Varmista, että käytät oikean määrän tasoitetta. Jos käytät liikaa tasoitetta, lisäät vain hiontatyön määrää.
 • Jos täytät syviä reikiä tai suuria alueita, levitä tasoite kerroksittain. Näin saavutat tasaisemman lopputuloksen.

Tasoitus:

Kun kitattu alue on kuiva, hio kitattu kohta ja sitä ympäröivä alue tasaiseksi pinnaksi.

Paikkatasoitus:

 • Paras tulos saavutetaan käsihionnalla käyttämällä hiontapalikan ympärille käärittyä hiomapaperia.

Laajojen pintojen tasoitus:

 • Laajojen pintojen tasoittamisessa voidaan käyttää monia eri työkaluja.
 • Aluksi voidaan käyttää esimerkiksi kulmahiomakonetta ja karkeita hiomalaikkoja, minkä jälkeen pinta tasoitetaan epäkeskohiomakoneella ja hienommalla hiomapaperilla.
 • Työkoneiden käyttäminen vaatii osaamista.
 • Monessa tapauksessa parempi tulos saavutetaan manuaalisesti. Vaikka työskentely onkin hitaampaa, käsin on helpompi saada aikaan sileä ja tasainen pinta.

Antifouling-maalit:

Useimmat antifouling-maalit ovat keskenään yhteensopivia ja niitä voidaan helposti ylimaalata, mutta:

 • Pinnan pitää olla puhdas ja hyvässä kunnossa.
 • Koviin antifouling-maaleihin muodostuu kauden lopussa huokoinen kalvo. Kalvo pitää poistaa märkähionnalla ennen uuden antifouling-maalin levittämistä.
 • Hyväkuntoisen ja puhtaan Hempel Teflon-antifouling-maalin voi ylimaalata. Sitä ei tarvitse hioa ennen uuden antifouling-maalin levittämistä. Muut teflon maalit: ota yhteyttä Hempeliin.
 • Perinteinen/pehmeä antifouling-maali pitää eristää Hempel Underwater Primerilla ennen uuden itsekiillottuvan tai kovan antifouling-maalin levittämistä sen päälle.
 • Säilytä antifouling-tuotteita sisätiloissa ennen maalausta, koska huonelämpöistä tuotetta on helpompi levittää.
 • Sekoita antifouling-tuotteet erittäin huolellisesti ennen käyttöä, koska niiden sisältämät painavat pigmentit laskeutuvat helposti purkin pohjalle.
 • Levitä ylimääräinen kerros vesilinjaan ja kölin etureunaan, koska näissä kohdissa vedenvirtaus on suurin.
 • Antifouling-tuotteita ei ole suositeltavaa ohentaa. Erittäin kylmällä ilmalla tuotteen levittäminen voi olla helpompaa ohentamalla sitä 10 prosenttia.
 • Älä koskaan kuivahio vanhaa antifouling- maalia, koska siitä muodostuva pöly on myrkyllistä.

HUOM! Jos aiot vaihtaa veneen antifoulingmaalin tyypin, tarkista uudesta tuotteesta ohjeet sen levittämisestä vanhan tuotteen päälle. Jos olet epävarma, peitä vanha tuote Hempel Underwater Primerilla.