Yleisimmät Ongelmat ja Ratkaisut

Maalauksen yhteydessä yleisimpiä syitä huonoon lopputulokseen ovat, käsiteltävän pinnan riittämätön esikäsittely ja puhdistus, kostea pinta, puumateriaalin suuri kosteussisältö, riittämätön pohjustus ja ylimaalausaikasuosituksen noudattamatta jättäminen.

Sininen palkki

Maalauksen ongelmat

Maalauksen ongelmat1